Nahrávam dáta...
NARIADENIE

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PANIKABELKOVA.SK

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELENTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. REKLAMACE VÝROBKU

MIMOSOUDNÍ PŘEZKUM REKLAMACÍ A ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TOMUTO ŘÍZENÍ

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. USTANOVENÍ TÝKAÍCÍ SE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

10. VERNOSTNÝ PROGRAM

11. PODMIENKY SÚŤAŽE "KÚPTE SI KABELKU! POZRITE SA, ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ!"

12. PODMIENKY AKCIE "DARČEKOVÝ POUKAZ"

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Přílohy

1. Ochrana osobních údajů

2. Soubory cookies

3. Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese je provozován Michał Gabryszak, která podniká pod názvem Gusto , zapsaná do Ústřední evidence a Informace o podnikatelské činnosti Polské republiky řízené ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, a má sídlo firmy: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, DIČ 9562182494, IČO 340218678, mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, číslo telefonu: 0908695654

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny nejen konečným spotřebitelům, ale také podnikatelským subjektům, které využívají služeb Internetového obchodu (s vyjímkou bodu 9, který je určen pouze podnikatelským subjektům)

1.3. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s plněním ustanovení těchto obchodních podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje poskytovatel služby zpracovává, má právo nahlédnout do jejich obsahu a právo je aktualizovat nebo opravovat.

1.4. Definice

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - každý jeden den od pondělí do pátku s vyjímkou státních svátků

1.4.2. FORMULÁŘ automatické dostávání dalších vydání newsletteru vydávaného poskytovatelem služeb, který obsahuje informace on produktech, novinkách a akcích a promocích v internetovém obchodě

1.4.3. VÝROBEK – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím

1.4.4. OBCHODNÍ PODMÍNKY -aktuální obchodní podmínky internetového obchodu

1.4.5. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.panikabelkova.sk

1.4.6. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVTEL SLUŽEB – Michał Gabryszak , která podniká pod názvem Gusto , zapsaná do Ústřední evidence a Informace o podnikatelské činnosti Polské republiky řízené ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, a má sídlo firmy: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, DIČ 9562182494, IČO 340218678, mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, číslo telefonu: 0908695654

1.4.7. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji výrobku uzavíraná nebo uzavřená mezi klientem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.8. ELEKTRONIKCÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem služeb ve prospěch klienta prostřednictvím internetového obchodu

1.4.9. KLIENT – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, v případech stanovených všeobecně platnými předpisy také osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, která má podle zákona způsobilost k právním úkonům; - která využívá nebo hodlá využít elektronických služeb.

1.4.10. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ZÁKON - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

1.4.11. OBJEDNÁVKA – projev vůle klienta podaný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující bezprostředně k uzavření kupní smlouvy na výrobek s prodávajícím

1.4.12. REGISTRACE – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření klientského účtu

1.4.13. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - elektronický servis, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvořit objednávku, a to především vložením výrobků do elektronického košíku a stanovením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.14. KLIENT - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, v případech stanovených všeobecně platnými předpisy také osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, která má podle zákona způsobilost k právním úkonům; - která využívá nebo hodlá využít elektronických služeb.

1.4.15. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.4.16. ÚČET - Elektronická služba označená individuálním jménem (login) a heslem vytvořeným klientem, soubor zdrojů v komuinikačním systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromážděny veškeré údaje poskytnuté klientem týkající se jeho objednávek v internetovém obchodě

"NEWSLETTER – Elektronická služba,

elektronická distribuční služba poskytovaná prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty e-mail, kterou umožňuje všem klientům, kteří se zaregistrovali k jejímu odběru"

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou dostupné následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter

2.1.1. Účet – používání účtu je možné po splnění třech po sobě jdoucích kroků klientem – (1) vyplnění registračního formuláře, (2) zakliknutí okénka „Registrovat” a (3) potvrzení souhlasu k vytvoření účtu kliknutím na potvrzující odkaz automaticky odeslaný na podanou mailovou adresu . V registračním formuláři musí klient uvést jeho následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), mailovou adresu, číslo kontaktního telefonu a heslo. V přápadě klienta, který není spotřebitelem, je třeba uvést také název firmy a jeho DIČ.

2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Klient má možnost kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit účet (odstranit účet) odesláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: nebo také písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

2.1.2. Objednávkový formulář – využívání objednávkového formuláře je rozpočato v momentě, kdy klient vloží do elektronického košíku v internetovém obchodě první produkt. Objednávka je provedena , pokud klient vykoná dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) poté odkliknutí okénka „Potvrdit” na internetové stránce (objednávka s povinností úhrady) – do tohoto momentu je možnost úpravy dat klientem ( k tomuto účelu postupujte podle pokynů a informací uvedených na internetových stránkách e-shopu). Do objednávkového formuláře musí klient uvést následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), mailovou adresu, číslo kontaktního telefonu a údaje týkající se kupní smlouvy: Výrobek/ky, pošet výrobků, místo a způsob doručení výrobku/ů, způsob platby. V případě že klient není spotřebitelem, pak je nutné uvést název firmy a DIČ.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytován bezplatně a má jednorázový charakter, je zakončen v momentě provedení objednávky jeho prostřednictvím nebo předčasným ukončením skládání objednávky klienta jeho prostřednictvím.

2.1.3. Newsletter – Využívání Newsletteru je zahájeno po uvedení mailové adresy , na kterou mají být zasílány všechny nové edice Newsletteru a zakliknutí okénka „Potvrdit”. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit již při procesu vytváření vašeho účtu zaznašením příslušného políčka – v momentě vytvoření účtu se klient stává odběratelem Noewsletteru prostřednictvím řádku viditelného v dolní části stránky nebo okno pop up, které se ukazuje za minutu od zahájení prohlížení internetové stránky.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Klient má možnost kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit odběr Newsletteru (rezignace z odběru Newsletteru) odesláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: nebo také písemně na adresu: P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

2.2. Technické požadavky nezbytné pro podporu systému ICT, který poskytovatel služeb používá: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 11.0 a yšší nebo Internet Explorer ve verzi 7.0 a vyšší, Opera ve verzi 7.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5)možnost nahrávání cookies do prohlížeče a obsluha Javascript.

2.3. Klient je povinen používat internetový obchod v souladu s právními předpisy a dobrou morálkou, s ohledem na respektování práv osobnosti,autorských práv a práv duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Klient je povinen udávat údaje, které jsou shodné se skutečným stavem. Klient nesmí pokytovat nelegální obsah.

2.4. Reklamační řád

2.4.1. Reklamace související s poskytováním elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další reklamace spojené s činností internetového obchodu (s vyjímkou procedury reklamace výrobku, která je uvedena v bodě 6 a 7 Obchodních podmínek) může klient podávat například:

2.4.2. písemně na adrese : P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

2.4.3. formou elektronickou prostřednictvím mailu na adresu: obchod@panikabelkova.sk;

2.4.4. Doporučujeme uvést v popisu reklamace: (1) informace a skutečnosti týkající se předmětu reklamace, především druh a datum vzniku nesrovnalostí; (2) požadavky klienta ; a (3) kontaktní údaje na osobu skládající reklamaci – usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené výše mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamace složené bez doporučených údajů.

2.4.5. Vyjádření poskytovatele služeb k reklamaci je vydáno neprodleně, ne později než 14 kalendářních dnů od jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím dochází po předchozím zadání objednávky klientem prostřednictvím Objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2. Obchodních podmínek.

3.2. Cena výrobku zveřejněná na stránkách internetového obchodu je uvedena v Korunách českých a obsahuje DPH. O celkové ceně včetně všech nákladů ( s poštovným, balným) a dalších nákladů, které nelze dopředu specifikovat, je klient informován na stránkách internetového obchodu v průběhu skládání objednávky , především v kroku ,ve kterém klient potvrzuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy na výrobek.

3.3. Postup uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím dochází po předchozím vytvoření klientem objednávky v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2. Obchodních podmínek

3.3.2. Po zadání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její obdržení a současně přijímá objednávku k realizaci. Potvrzení o obdržení objednávky a jejím zadání k realizaci je odesláno prodávajícím klientovi v příslušné e-mailové zprávě na adresu elektronické pošty uvedenou klientem v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení musí obsahovat přinejmenším potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky a jeho přijetí k realizaci a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. V momentě převzetí této e-mailové informace klientem, je uzavřena Kupní smlouva mezi klientem a prodávajícím.

3.4. Uchování, zabezpečení a zpřístupnění obsahu uzavírané kupní smlouvy je vykonáno (1) zpřístupněním aktuálních Obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním klientovi e-mailové zprávy , o které je zmínka v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je navíc uložen a zabezpečen také v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

4. METODY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající poskytuje klientovi následující možnosti způsobů platby za předměty Kupní smlouvy:

4.1.1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.4.1.2.

4.1.2. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího 

4.1.2.1. VÚB banka

4.1.2.2. SK4602000000004490745651

4.1.3. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím systému PayPal – aktuální možné způsoby platby jsou popsány na stránkách internetového obchodu v záložce „Platby „ a na internetové stránce http://www.paypal.com.

4.1.4. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím systému PayU.sk – aktuální možné způsoby platby jsou popsány na stránkách internetového obchodu v záložce „Platby „ a na internetové stránce http://www.payu.sk

4.1.4.1. Vypořádání transakcí z elektronických plateb a platebními kartami jsou prováděny v souladu s výběrem klienta prostřednictvím servisu PayU.sk. Podpora elektronických plateb a platebních karet je řízena:

4.2. Platební termín:

4.2.1. Pokud si klient vybere způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou, je povinen ji provést do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.2.2. Pokud si klient vybere způsob platby dobírkou při převzetí zásilky, je povinen zaplatit požadovanou částku při převzetí zásilky.

5. NÁKLADY, ZPŮSOB A TERMÍN DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZÁSILKY

5.1. Podmínky doručení výrobku je platné pro území České republiky

5.2. Doručení výrobku klientovi je za úhradu, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Doprava zdarma je v případě nákupu nad 79 eur. V ostatních případech jsou náklady na doručení výrobku (v tom platby za dopravu, balné, apod) vyznačeny na stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na dopravu” a klient je s nimi také seznámen v průběhu objednávkového procesu, především v momentě potvrzení souhlasu s kupní smlouvou.

5.3. Prodejce nabízí klientovi následující způsoby doručení nebo převzetí výrobku:

5.3.1. Doprava zdarma při nákupu nad 79 eur bez ohledu na vybraný způsob doručení

5.3.2. Kurýrní zásilka – 0 eur

5.3.3. Dobírková kurýrní zásilka – 2,99 eur

5.4. Doba doručení výrobku k zákazníkovi je do 5 praccovních dnů, pokud v popisu výrobku není uvedeno jinak. V případě , že v objednávce jsou výrobky s různou dobou doručení, je uveden nejzazší doručovací termín, který však nemůže být delší než 5 pracovní dny. Začátek lhůty pro doručení výrobku klientovi se počítá následovně:

5.4.1. V případě že klient zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou – ode dne , kdy była platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

5.4.2. V případě, že klient zvolí způsob platby dobírkou – od dne uzavření kupní smlouvy.

6. REKLAMACE VÝROBKU

(TÝKÁ SE KUPNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE ROKU 2014)

6.1. Gusto jako prodávající zodpovídá vůči klientovi, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném v ustanovení § 612 a násl. občanského zákoníku

6.2. Reklamace, vyplývající z porušení práv klienta zaručených zákonnými předpisy nebo na základě aktuálních Obchodních podmínek, je nutné adresovat na adresu e-shopu nebo na mailovou adresu: obchod@panikabelkova.sk. Firma Gusto se zavazuje prověřit každou reklamaci v termínu nejpozději do 14 dnů, pokud to nebude možné, pak se zavazuje informovat klienta o reálném termínu, kdy bude reklamace prověřena.

6.3. V případě že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, internetový obchod uděluje 14denní předprodejní záruku. Poprodejní záruku neuděluje.

6.4. V případě že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, strany vylučují odpovědnost prodávajícího za fyzické vady výrobku (ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku)"

6.5. Reklamace může být podána klientem například:

6.5.1. písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

6.5.2. elektronickou formou prostednictvím e-mailu na adresu: obchod@panikabelkova.sk;

6.6. Doporučujeme uvést v popisu reklamace: (1) informace a skutečnosti týkající se předmětu reklamace, především druh a datum vzniku nesrovnalostí; (2) požadavky na uvedení výrobku do stavu shodného s kupní smlouvou, snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy ; a (3) kontaktní údaje na osobu skládající reklamaci – usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené výše mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamace složené bez doporučených údajů

6.7. Prodávající se vyjádří k reklamaci klienta neodkladně, ne později jak v termínu do 14 kalendářních dní od jejího podání. Pokud se nevyjádří ve výše uvedeném termínu, znamená to, že prodávající uznal reklamaci za oprávněnou.

6.8. V případě, že k vyjádření se k reklamaci klienta bude prodávající potřebovat, aby był výrobek k němu doručen, požádá klienta o zaslání výrobku na náklady prodávajícího na adresu: P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku. Jestliže by to vzhledem k druhu vady, typu výrobku nebo způsobu jeho zamontování nebylo možné nebo nadměrně složité, bude požádán klient o umožnění prohlídky reklamovaného předmětu po předchozí domluvě termínu v místě,kde se předmět nachází."

6.9. Žádost o dodání výrobku, o které se hovoří v bodě 6.6. Obchodních podmínek nemá vliv na lhůtu k vyjádření se prodávajícího k reklamaci klienta, o kterém se h ovoří v bodě 6.5. Obchodních podmínek na nenarušuje právo klienta na požadavek demontáže vadného výrobku a nového zamontování výrobku po výměně na nový a bez závad nebo po odstranění vady prodávajícím, dle dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO POSTUPŮ

7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu přes internet, může v termínu do 100 kalendářních dnů bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv poplatů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8. Obchodních podmínek , odstoupit od této smlouvy. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy je možné podat například:

8.1.1. písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

8.1.2. elektronickou cestou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: obchod@panikabelkova.sk;

8.2. Vzor formuláře na odstoupení od smlouvy je možné si stáhnout na stránkách České obchodní inspekce , je také ke stažení na stránkách internetového obchoduv záložce „Proveďte výměnu nebo vrácení”. Spotřebitel může využít tento vzor,není to však závazné.

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. v případě smlouvy, kdy prodávající předává produkt s povinností převést jeho vlastnictví (například kupní smlouva) – od převzetí výrobku do vlastnictví spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou s vyjímkou dopravce, a v případě smlouvy, která (1) zahrnuje mnoho výrobků, které jsou doručovány odděleně, sériemi nebo po částech – od předání posledního výrobku, série nebo části nebo (2) spočívá v pravidelných dodávkách výrobků po přesně určenou dobu – od převzetí prvního z výrobků;"

8.3.2. v případě dalších smluv – ode dne jejich uzavření.

8.4. V případě odstoupení smlouvy uzavřené na dálku se tato považuje na neuzavřenou.

8.5. Prodávající má povinnost neodkladně, ne však později jak do 14 kalendářních dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně poštovného ( s vyjímkou nákladů vynikajících z rozhodnutí spotřebitele o výběru jiného než nejlevnějšího způsobu doručení nabízeného internetovým obchodem). Prodávající provádí vrácení platby stejným způsobem, jakého užil spotřebitel s vyjímkou výslovného přání spotřebitele použít jiný způsob vrácení platby, ze kterého pro něj nevyplývají žádné další náklady. Pokud prodávající nenavrhnul, že sám převezme od spotřebitele výrobek, může posečkat s vrácením platby do momentu obdržení výrobku od spotřebitele nebo obdržení potvrzení o jeho odeslání podle toho, která skutečnost nastoupí dříve.

8.6. Spotřebitel má povinnost neodkladně, ne později než do 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat oprávněné osobě pověřené prodávajícím s yjímkou převzetí výrobku samotným prodávajícím. K dodržení lhůty postačí odeslat výrobek před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit výrobek na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

8.7. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení ceny výrobku v důsledku jeho použïtí způsobem, který překračuje rámec toho, co je potřebné ke zjištění charakteru, vlastností a fungování výrobku

8.8. Případné náklady související s odstoupením spotřebitele od kupní smlouvy, které hradí spotřebitel:

8.8.1. Pokud spotřebitel vybral způsob doručení jiný než nejlevnější způsob doručení uvedený na stránkách internetového obchodu, není prodávající povinen vrátit mu náklady spojené s touto opcí doručení.

8.8.2. Spotřebitel hradí bezprostřední náklady spojení s odesláním výrobku prodávajícímu.

8.8.3. V případě produktu, který je službou, jejíž provedení – na výslovnou žádost spotřebitele- było zahájeno před uplynutím termínu od odstoupení od smlouvy,spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy po podání takového požadavku, má povinnost uhradit všechny náklady spojené s provedenými službami do momentu odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá poměrnou částí k celkové smluvní ceně či odměně uvedené ve smlouvě . Je-li cena nebo odměna nadměrná, bere se za základ pro výpočet této částky tržní hodnota .

8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavžené přes internet nepřísluší spotřebiteli v těchto případech:

8.9.1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

(1) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy (3) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele (4) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (5) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (6) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů (7) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (8) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (9) dodávce novin, periodik nebo časopisů (10) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (11) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo (12) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (13) Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno"

9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

9.1. Tento bod Obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažené se týká výhradně klientů a zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2. Prodávajícímu náleží právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavžení s klientem, který není spotřebitelem, v termínu do 14 kalendářních dnů od data jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy může v tom případě nastoupit bez uv edené důvodu a klientovi, který není spotřebitelem nevznikají žádné nároky ve vztahu k prodávajícímu.

9.3. Klientům , kteří nejsou spotřebiteli, má právo prodávající omezit dostupné způsoby platby včetně požadavku na platbu předem, a to plnou nebo částečnou , a to nezávisle od klientem vybraného způsobu platby nebo faktu uzavření kupní smlouvy.

9.4. V okamžiku vydání výrobku prodávajícím dopravci přechzí na klienta , který není spotřebitelem všechna práva a povinnosti spojené s produktem i riziko případné ztráty nebo poškození výrobku. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození výrobku vzniklé od přijetí k přepravě až po vydání jej klientovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

9.5. V případě zaslání klientovi výrobku dopravcem, klient, který není spotřebitelem, je povinen překontrolovat zásilku v čase a způsobem přijatým pro tyto způsoby doručení. Pokud zjistí, že při přepravě došlo ke ztrátě nebo poškození výrobku, je povinen provést všechny úkony nutné k prokázání odpovdnosti dopravce.

9.6. Podle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku odpovědnost prodávajícího v rámci záruky na výrobek pro klienta, který není spotřebitelem zaniká.

9.7. Klientům, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající vypovědět smlouvu o poskytnutí elektronické služby s okamžitou platností a bez uvedení důvodu zasláním příslušného prohlášení.

9.8. Odpovědnost prodávajícího ve vztahu ke klientovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na její zákonné opodstatnění omezena – stejně jako v rámci jednotlivých nároků, tak na všechny nároky celkem – do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu vyplývající z kupní smlouvy, ne však více než jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služeb/prodávající je odpovědný ve vztahu ke klientovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody, které jsou předvídatelné v momentě uzavření smlouvy, není zodpovdný za ztrátu zisku ve vztahu ke klientovi, který není spotřebitelem."

9.9. Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a klientem, který není spotřebitelem, řeší soud místně příslušný sídlu prodávajícího.

10. PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PRE KLIENTOV INTERNETOVÉHO OBCHODU PANIKABELKOVA.SK

10.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1.1. Organizátorom Vernostného Programu je Michał Gabryszak, podnikajúci pod názvom Gusto, zapísaný v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky, vedenom ministrom hospodárstva, ktorý má: adresu miesta podnikania: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678 , e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefón 951906909 . Adresa pre doručovanie: Gusto, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku.

10.1.2. Tento Vernostný Program je určený pre spotrebiteľov a iné osoby, ktoré s Organizátorom uzatvárajú Zmluvy o predaji výrobkov.

10.1.3. Vernostný Program je organizovaný v Internetovom Obchode Organizátora, ktorý je k dispozícii na adrese http://panikabelkova.sk/.

10.2 DEFINÍCIA POJMOV:

10.2.1 Pojmy používané v týchto Podmienkych znamenajú:

10.2.1.1.1. KLIENT - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon; - ktorý má v úmysle zúčastniť sa alebo sa zúčastňuje Vernostného Programu.

10.2.1.2. OBČIANSKY ZÁKON - 89/2012 Z. z. z 3. februára 2012

10.2.1.3. ORGANIZÁTOR, PREDÁVAJÚCI - Gusto, zapísaný v Centrálnom registri podnikateľskej činnosti a informácií Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorý má: adresu miesta podnikania a adresu na doručovanie: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 87E, 87-100 Toruń, DIČ PL9562182494, IČO: 340218678, e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefónne číslo: 951906909.

10.2.1.4 VÝROBOK - vec alebo služba, ktorá je predmetom Kúpnej Zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim.

10.2.1.5. Vernostný Program - Vernostný Program pre Klientov organizovaný Organizátorom v súlade s týmito Podmienkami.

10.2.1.6 PODMIENKY - tieto Podmienky Vernostného Programu.

10.2.1.7. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Organizátora dostupný na adrese http://panitorbalska.cz/, kde je organizovaný tento Vernostný Program.

10.3. PODMIENKY ÚČASTI VO VERNOSTNOM PROGRAME

10.3.1. Klient môže byť účastníkom Vernostného Programu. Účasť vo Vernostnom Programe je dobrovoľná.

10.3.1.1.1.Klient sa môže zapojiť do Vernostného Programu tak, že pri vytváraní zákazníckeho účtu v Internetovom Obchode vyjadrí svoje želanie zapojiť sa do Vernostného Programu (na tento účel je potrebné zaškrtnúť príslušné políčko viditeľné na stránke formulára na registráciu zákazníckeho účtu).

10.3.2. Klient, ktorý sa zúčastňuje Vernostného Programu, je povinný poskytovať vecne správne informácie. V prípade zmeny poskytnutých údajov je Klient povinný ich aktualizovať, a to najmä prostredníctvom svojho zákazníckeho konta, e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, DIČ: 9562182494, IČ: 340218678.

10.4 PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU

10.4.1. Vernostný Program je platný na dobu neurčitú.

10.4.2. Klient, ktorý sa zúčastňuje Vernostného Programu, ak uzavrie kúpne Zmluvy na určitú celkovú sumu v rámci jedného zákazníckeho účtu, získa zľavu na nákup každého ďalšieho Produktu v Internetovom Obchode v rámci toho istého zákazníckeho účtu.

10.4.3 Pri výpočte sumy podľa bodu 4.4 sa berú do úvahy sumy všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených v rámci účtu Klienta od jeho vstupu do Vernostného Programu.

10.4.4. Zľavy sa Klientovi poskytujú takto:

10.4.4.1. 3% zľava z každého ďalšieho nákupu po prekročení sumy 99 euro pri kúpnych zmluvách uzatvorených Klientom.

10.4.4.2. 5% zľava z každého ďalšieho nákupu po prekročení sumy 160 euro pri kúpnych zmluvách uzatvorených Klientom.

10.4.4.3. 10% zľava na každý ďalší nákup po prekročení sumy 635 euro pri kúpnych zmluvách uzatvorených Klientom.

10.4.4.4.4. 15% zľava na každý ďalší nákup po prekročení sumy 1600 euro pri kúpnych zmluvách uzatvorených Klientom.

10.4.5 Hodnota Kúpnej Zmluvy nezahŕňa náklady na dodanie Výrobku.

10.4.6 Zľava sa nevzťahuje na náklady na doručenie Výrobku.

10.4.7. Percentuálne zľavy sa nekumulujú. Pri každom nákupe má Klient nárok na zľavu za celý nákup vo výške uvedenej v bode 4.4.

10.4.8. Po uzatvorení Kúpnej Zmluvy Organizátor zaznamená zvýšenie celkovej sumy skôr uzatvorených Kúpnych zmlúv Klienta, ktoré boli Klientovi pridelené, na Klientskom účte Klienta v Internetovom Obchode. Okrem možnosti skontrolovať výšku celkovej sumy uvedenej vyššie v samotnom Zákazníckom účte je Klient tiež oprávnený kedykoľvek získať od Organizátora informácie o celkovej sume uvedenej vyššie - za týmto účelom môže Klient kontaktovať Organizátora najmä e-mailom na adrese: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adrese Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.5. OSOBNÉ ÚDAJE

10.5.1. Organizátorom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s vykonávaním ustanovení týchto Podmienok je Organizátor. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe zásad uvedených v tejto časti Podmienok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov potrebných na využívanie Vernostného Programu bude mať za následok odmietnutie účasti vo Vernostnom Programe.

10.5.2. Účelom zhromažďovania osobných údajov Klienta Správcom je realizácia Vernostného Programu;

10.5.3 Základom spracúvania osobných údajov Klienta je potreba plnenia Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient, alebo vykonanie opatrení na žiadosť Klienta pred uzavretím Zmluvy.

10.5.4 Každá osoba má právo na kontrolu spracúvania údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú obsiahnuté v záznamoch Organizátora, najmä právo: požadovať doplnenie, aktualizáciu, opravu osobných údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania alebo ich vymazanie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané v rozpore so zákonom, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

10.5.5. Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete zaslať príslušnú správu e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne správcovi na adresu ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.6. PODMIENKY ZRUŠENIA A UKONČENIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU

10.6.1. Klient môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odstúpiť od Vernostného Programu zaslaním vyhlásenia Organizátorovi, napríklad e-mailom na adresu obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstúpenie je účinné okamžite.

10.7 POSTUP PODÁVANIA REKLAMÁCIÍ

10.7.1. Reklamácie týkajúce sa Vernostného Programu môže Klient podať napríklad e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.7.2. Odporúča sa, aby opis Reklamácie obsahoval čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu Reklamácie, najmä druh a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje - Organizátorovi to uľahčí a urýchli posúdenie Reklamácie. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť Reklamácií podaných bez odporúčaného opisu Reklamácie.

10.7.3. Organizátor je povinný odpovedať na Reklamácia bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa podania Reklamácie.

10.8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.8.1 Právom, ktoré sa vzťahuje na Vernostný Program, je slovenské právo a v slovenskom jazyku.

10.8.2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky zo závažných dôvodov, t. j.: zmeny v právnych predpisoch, ak tieto zmeny ovplyvnia vykonávanie ustanovení týchto Podmienok. Zmenené Podmienky sú pre Klienta záväzné, ak boli splnené Podmienky uvedené v zákone č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník, t. j. Klient bol o zmenách riadne informovaný a do 14 dní odo dňa oznámenia nevypovedal svoju účasť v Partnerskom programe. V prípade, že zmeny Obchodných Podmienok majú za následok zavedenie akýchkoľvek poplatkov, má Klient, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od Zmluvy. Zmeny týchto Podmienok nemajú vplyv na existujúce kúpne Zmluvy, Body alebo Výhry.

10.8.3. Záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných Podmienkach, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. OBCHODNÉ PODMIENKY " KÚPTE SI KABELKU! POZRITE SA, ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ! " V INTERNETOVOM OBCHODE PANIKABELKOVA.SK

11.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

11.1. 1 Organizátor Akcie "Kúp si kabelku! Pozrite sa, čo môžete získať!" je spoločnosť Gusto, zapísaná v Centrálnom registri informácií o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorá má: adresu sídla a adresu na doručovanie: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefónne číslo: 951906909 .

11.1.2 Všetky pojmy a výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa vyskytujú v týchto Podmienkach a nie sú definované v bode 1.3, sa vykladajú v súlade s ich definíciou v Podmienkach Internetového obchodu.

11.1.3 Definícia pojmov:

KLIENT - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon a ktorá sa chce zúčastniť alebo sa zúčastňuje na Akcii na zľavu.

OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v Internetovom Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej Zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim.

ZĽAVOVÁ AKCIA, ZĽAVOVÁ AKCIA "Kúpte si kabelku! Pozrite sa, čo môžete získať!" - Akcia organizovaná Organizátorom v súlade s týmito Podmienkami.

PODMIENKY - tieto Podmienky a Podmienky Zľavovej akcie.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Predávajúceho dostupný na adrese: www.panikabelkova.sk, kde sa koná Zľavová Akcia.

ORGANIZÁTOR, PREDAJCA, MANAŽÉR - spoločnosť Gusto zapísaná v Centrálnom registri informácií o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorá má: adresu miesta podnikania a adresu na doručovanie: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefónne číslo: 951906909 .

KÚPNA ZMLUVA - zmluva o predaji Výrobku uzatvorená alebo uzavretá medzi Klientom a Predávajúcim v Internetovom Obchode.

11.2. PODMIENKY ÚČASTI NA ZĽAVOVEJ AKCII

11.2.1. Účastníkom Zľavovej akcie môže byť ktorýkoľvek Klient Internetového obchodu.

11.2.2. Podmienkou účasti na Zľavovej akcii je, že si Klient zakúpi Produkt, ktorým je kabelka, v Internetovom Obchode.

11.3. PODMIENKY AKCIE NA ZĽAVU

11.3.1. Zľavová Akcia je platná na neobmedzené obdobie

11.3.2. Zľavová Akcia spočíva v znížení ceny Výrobku, ktorým je obuv, peňaženka alebo kabelka a ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy uzatvorenej Predávajúcim s Klientom spĺňajúcim Podmienky účasti na Zľavovej akcii, o 50 % (päťdesiat percent). Zníženie ceny sa uskutoční jedným z nasledujúcich spôsobov:

V prípade súčasného nákupu Výrobku typu kabelka a Výrobku typu obuv, peňaženka alebo doplnok ku kabelke je zníženie ceny za Výrobok typu obuv, peňaženka alebo doplnok ku kabelke automaticky uvedené v Objednávkovom formulári pred potvrdením Objednávky Klientom.

V prípade nákupu iba Výrobku Kabelka je Klientovi poskytnutý personalizovaný jednorazový zľavový kód, ktorý je zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú Klientom pri zadávaní Objednávky.

Zľavový kód oprávňuje Klienta na jednorazovú zľavu vo výške 35 % z Kúpnej Zmluvy. Zľava sa vzťahuje na celý sortiment panikabelkova.sk (do hodnoty Kúpnej Zmluvy sa nezapočítavajú náklady na doručenie - na tie sa zľava nevzťahuje). Nárok Klienta na zľavu nie je závislý od hodnoty Kúpnej Zmluvy.

Ak chcete uplatniť zľavový kód, musíte kód, ktorý ste dostali, zadať do poľa "Zľavový kód" počas procesu objednávky v Internetovom Obchode a kliknúť na pole "Potvrdiť kód". Zľavový kód nie je možné vymeniť za hotovosť, ale oprávňuje Klienta len na získanie jednorazovej zľavy, ako je uvedené v bodoch 3.2 a 3.3 Podmienok.

11.3.3. Zľavovú akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami na Produkty vyplývajúcimi z iných zľavových kódov dostupných v Internetovom Obchode a s Akciami vyplývajúcimi z Newslettera. Zľavová Akcia sa kumuluje s inými Akciami spočívajúcimi v znížení ceny Výrobku pre všetkých Klientov a s Vernostným programom.

11.4. OSOBNÉ ÚDAJE

11.4.1 Organizátorom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s plnením ustanovení týchto Podmienok je Organizátor. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe zásad uvedených v tomto článku Podmienok.

11.4.2 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie osobných údajov potrebných na účasť na Akcii na zľavu bude mať za následok odmietnutie účasti na Akcii na zľavu.

11.4.3 Účelom zhromažďovania osobných údajov Klienta Správcom je realizácia tejto Zľavovej akcie.

11.4.4 Základom spracúvania osobných údajov Klienta je potreba plnenia Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient, alebo vykonanie úkonov na žiadosť Klienta pred uzatvorením takejto Zmluvy.

11.4.5 Každá osoba má právo kontrolovať spracúvanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú obsiahnuté v zbierke údajov Organizátora, najmä má právo: požadovať doplnenie, aktualizáciu, opravu, dočasné alebo trvalé pozastavenie alebo likvidáciu osobných údajov, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo získané v rozpore so Zákonom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané. Na uplatnenie vyššie uvedených práv môžete zaslať príslušnú správu e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu správcu Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

11.5. PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI NA ZĽAVOVEJ AKCII

11.5.1. Klient môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstúpiť od účasti na Zľavovej akcii zaslaním príslušného vyhlásenia Organizátorovi, najmä e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamžite.

11.6 POSTUP PODÁVANIA REKLAMÁCIÍ

11.6.1. Reklamácie týkajúce sa Akcie na zľavu môže Klient podať napríklad e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

11.6.2. V popise Reklamácie sa odporúča uviesť čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu Reklamácie, najmä druh a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje - Organizátorovi to uľahčí a urýchli vybavenie Reklamácie.

11.6.3. Organizátor je povinný odpovedať na Reklamácia bezodkladne, najneskôr do 14 dní.

11.7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.7.1 Rozhodným právom je slovenské právo.

11.7.2 Vo veciach, ktoré nie sú upravené v tomto dokumente, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie príslušné ustanovenia slovenského práva.

12. PODMIENKY AKCIE "DARČEKOVÝ POUKAZ" V INTERNETOVOM OBCHODE PANIKABELKOVA.SK

12.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1. 1 Organizátorom Akcie "DARČEKOVÁ KARTA" je spoločnosť Gusto, zapísaná v Centrálnom registri ekonomických činností a informácií Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorá má: adresu svojho sídla a adresu na doručovanie: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, IČO: 9562182494, DIČ: 340218678, e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefónne číslo: 951906909

12.1.2 Všetky pojmy a výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa vyskytujú v týchto Podmienkach a nie sú definované v bode 1.3, sa vykladajú v súlade s ich definíciou v Podmienkach Internetového obchodu.

12.1.3 Definícia pojmov:

KLIENT - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon a ktorá sa mieni zúčastniť alebo zúčastňuje na Podujatí.

OBČIANSKY ZÁKONNÍK  - 89/2012 Z. z. z 3. februára 2012

VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v Internetovom Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej Zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim.

DARČEKOVÝ POUKAZ  - Akcia organizovaná Organizátorom v súlade s týmito Podmienkami.

PODMIENKY - tieto Podmienky a ustanovenia Promo akcie.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Predávajúceho dostupný na adrese: www.panikabelkova.sk, kde sa Akcia koná.

ORGANIZÁTOR, PREDAJCA, MANAŽÉR - spoločnosť Gusto zapísaná v Centrálnom registri informácií o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorá má: adresu miesta podnikania a adresu na doručovanie: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailová adresa: obchod@panikabelkova.sk, telefónne číslo: 951906909 .

KÚPNA ZMLUVA - zmluva o predaji Výrobku uzatvorená alebo uzavretá medzi Klientom a Predávajúcim v Internetovom Obchode.

12.2. PODMIENKY ÚČASTI NA PROPAGAČNEJ AKCII

12.2.1. Účastníkom Akcie sa môže stať každý Klient Internetového obchodu, ktorý je držiteľom Darčekového poukazu.

12.2.2. Podmienkou účasti na Akcii je, že Klient zakúpi Produkt v Internetovom Obchode s použitím elektronického kódu z Darčekového poukazu.

12.3. PODMIENKY PROMO AKCIE

12.3.1 Akcia je platná na neobmedzený čas.

12.3.2 Akcia spočíva v zadaní elektronického kódu z Darčekového poukazu zakúpeného Klientom. Pre uplatnenie elektronického kódu musí Klient pri zadávaní objednávky v Internetovom Obchode zadať získaný kód do poľa "Zľavový kód" a kliknúť na pole "Potvrdiť kód".

12.3.3. Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami z ceny Produktu vyplývajúcimi z iných zľavových kódov dostupných v Internetovom Obchode a s Akciami vyplývajúcimi z odberu Newslettera. 12.3.4. Akcia sa vzťahuje na všetky Produkty, ktoré sa nachádzajú v Internetovom Obchode.

12.4. OSOBNÉ ÚDAJE

12.4.1 Správcom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s plnením ustanovení týchto Podmienok je Organizátor. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe zásad uvedených v tejto časti Podmienok.

12.4.2 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie osobných údajov potrebných na účasť na Akcii bude mať za následok odmietnutie účasti na Akcii.

12.4.3 Účelom zhromažďovania osobných údajov Klienta Správcom je realizácia tejto Akcie.

12.4.4 Základom spracúvania osobných údajov Klienta je potreba plnenia Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient, alebo vykonanie úkonov na žiadosť Klienta pred uzatvorením takejto Zmluvy.

12.4.5 Každá osoba má právo kontrolovať spracúvanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú obsiahnuté v zbierke údajov Organizátora, najmä právo: požadovať doplnenie, aktualizáciu, opravu, dočasné alebo trvalé pozastavenie alebo vymazanie údajov, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo získané v rozpore so Zákonom, alebo ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané. Na uplatnenie vyššie uvedených práv môžete zaslať príslušnú správu e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu správcu Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

12.5 PODMIENKY ZRUŠENIA PROMO AKCIE

12.5.1. Klient môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstúpiť od účasti na Akcii zaslaním príslušného vyhlásenia Organizátorovi, najmä e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamžite.

12.6 POSTUP PODÁVANIA REKLAMÁCIÍ

12.6.1. Reklamácie týkajúce sa Akcie môže Klient podať napríklad e-mailom na adresu: obchod@panikabelkova.sk alebo písomne na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

12.6.2. Odporúčame, aby opis Reklamácie obsahoval čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu Reklamácie, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalosti a kontaktné údaje - uľahčí a urýchli to vybavovanie Reklamácie zo strany Organizátora.

12.6.3 Organizátor je povinný odpovedať na Reklamácia bezodkladne, najneskôr do 14 dní.

12.7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.7.1 Rozhodným právom je slovenské právo.

12.7.2 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie príslušné ustanovenia slovenského práva.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smlouvy uzavírané internetovým obchodem jsou v českém jazyce.

13.2. Změna Obchodních podmínek:

10.2.1. V případě uzavření smluv dlouhodobého charakteru na základě těchto Obchodních podmínek (například elektronické služby – účet) upravené obchodní podmínky jsou závazné pro klienta, pokud zůstala zachována povinnost dodržení předpisů vyplvajících z Občanského zákoníku , to znamená, že klient byl pravidelně informován o změnách a nevypověděl smlouvu v termínu do 14 kalendářních dnů od momentu oznámení. Pokud by změna Obchodních podmínek vedla k zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo jejich navýšení oproti současné verzi, klient, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy.

13.2.2. V případě, že dojde k uzavření na základě aktuálních obchodních podmínek jiné smlouvy než dlouhodobého charakteru (například smlouvy kupní) tyto v žádném případě změnami obchodních odmínek nebudou dotčeny, především nebudou dotčeny již tvořené nebo vykonané objednávky nebo uzavřené, realizované nebo vykonané kupní smlouvy.

13.3. Záležitosti, které nejsou zahrnuty do těchto obchodních podmínek, řeší obecně platné právní předpisy českého práva, zejména občanský zákoník.

Sezna
  • cz
  • ro
  • hu
You can find PaniKabelková.sk at GLAMI.sk